Search form

JUAN 6:10

10Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wya̱a̱ñ:

―Nøjmɨdɨ nɨdukɨꞌɨyɨ yø ja̱a̱ꞌy jøts wan tꞌɨxa̱ꞌa̱ktɨ.

Janch mɨyjoojt ɨdøꞌøn jam ja et, jøts ja ya̱a̱ꞌdyøjk nɨmagoxk milɨn yꞌɨxa̱ktøø. Nɨkaꞌap ja tøꞌøxyøjk yikmachøy møøt ja yꞌuꞌnk yꞌuna̱ꞌjk.