Search form

JUAN 6:15

15Jøts kumɨ yja̱ꞌwɨyɨɨꞌñts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús, jøts ku ja ja̱a̱ꞌy ja wyɨnaty aguwa̱nɨ yiknøjkxwa̱ꞌa̱ñɨ, jøts ja yiktøkɨwya̱ꞌa̱ñɨ møj wɨndsøn, wɨnets ja ojts nadyuꞌuk yjɨwa̱ꞌa̱ky jøts ja ojts ñijkxy jam kojpkøjxp.