Search form

JUAN 6:20

20Yɨdeꞌents ja ñɨma̱a̱jyɨdøø:

―¡Øts ɨdøꞌøn, kidi mdsøꞌøgɨdɨ!