Search form

JUAN 6:23

23Jøtsnɨm ojts yja̱ꞌa̱ttɨ wenkpɨ ba̱rkɨ midi jam tsoꞌondɨp ma̱ ja ka̱jp jam txøøwɨ Tiberias, jam wɨngon ma̱ ja ja̱a̱ꞌy jam wyɨnaty ja tsa̱pkaaky tø yikmoꞌodɨ, ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm wyɨnaty jawyeen tø ttukmøja̱wɨ tø ttukunuuꞌkxyja̱wɨ ja Dios Teety.