Search form

JUAN 6:27

27Køjxp na̱jxp kaaky jɨɨꞌkxy yꞌity, jøts kidi jaꞌabɨ xnɨdundɨ. Jaꞌ neꞌegɨ mnɨduꞌundɨp midi xemɨkøjxp jajkp midi mmoꞌojɨdɨp ja kunuuꞌkxy jujkyꞌa̱jtɨn. Yøꞌøbɨ kaaky yøꞌøbɨ jɨɨꞌkxy øts ɨdøꞌøn nyajkpy, pø øtsxɨ ja na̱xwiiꞌñɨt ja̱a̱ꞌdyɨ ngudanaapy.