Search form

JUAN 6:33

33Ja tsa̱pkaaky midi Dios yajkpy, jaꞌ ɨdøꞌøn tø kyɨda̱ꞌa̱ky jap tsa̱jpjøtpy. Jaꞌats yajkpy ja kunuuꞌkxy jujkyꞌa̱jtɨn pøn jaty ya̱ na̱xwiiñꞌa̱jttɨp, pøn ya̱ yjanchja̱ꞌwɨdɨp.