Search form

JUAN 6:39

39Jøts jaꞌ ɨdøꞌøn ja chøjkpy jøts ø nɨ tuꞌugɨn ngaꞌejxɨgøꞌøty pøn jaty øts ja tø xagødøkɨ, jøts øts ja nyikjujkpyøktɨt ku wyɨnaty ja na̱xwiiꞌñɨt kyøjxnɨt.