Search form

JUAN 6:40

40Jøts nay jaꞌ ja chøjkpy jøts nɨdukɨꞌɨyɨ tpa̱a̱ttɨt ja jujkyꞌa̱jtɨn midi xemɨkøjxp pønɨ pøn tꞌejxtɨp tnɨja̱ꞌwɨdɨp, pønts tpabøktɨp ja Dios Uꞌnk, jøts øts ja ñɨyikjujkpyøktɨp ku na̱xwiiꞌñɨt kyøxt.