Search form

JUAN 6:41

41Wɨnets ja israelɨt ja̱a̱ꞌy tyabaga̱jpxpɨna̱xwa̱ꞌa̱ktɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ku døꞌøn ja wya̱a̱ñ: “Øts ɨdøꞌøn jaꞌ, ja tsa̱pkaaky midi kɨda̱kp jap tsa̱jpjøtpy.”