Search form

JUAN 6:42

42Jøts wya̱ndøø:

―¿Kidi ja Jesúsɨp yøꞌ pøn José mya̱jnkꞌajtpy? Pø nnɨja̱ꞌwɨmts adøm tyeety tya̱a̱k yøꞌ. ¿Sudso yø jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñ jøts ku yø tsa̱jpjøtpy kyɨda̱ꞌa̱ky?