Search form

JUAN 6:45

45Yɨdeꞌen ja Dios kyugajpxy ñøky wya̱ꞌa̱ndɨ: “Dios ja nɨdukɨꞌɨyɨ yikꞌɨxpøkɨdɨp.” Jadeꞌents øts ja xnɨmendɨ pøn jaty ja Dios Teety yꞌɨxpøjkɨn tmadojɨdɨp, pøn jaty ja tnɨja̱ꞌwɨdɨp.