Search form

JUAN 6:5

5Jøts ku nwɨndsɨnꞌa̱jtɨm Jesús ojts tꞌixy jøts ku may ja̱a̱ꞌy ja pyamiñɨyɨ, wɨnets ja tnɨma̱a̱y ja pyabøjkpɨ Felipe:

―¿Ma̱mts ɨnet jadɨneꞌen njuuꞌyɨndɨt ja kaaky ja jɨɨꞌkxy jøts yø ja̱a̱ꞌy nɨdukɨꞌɨyɨ kyaꞌadyɨt?