Search form

JUAN 6:52

52Wɨnets ja israelɨt ja̱a̱ꞌy agøꞌømyɨ tkajpxyꞌa̱jtpɨnɨbøjkɨdyøø, jøts ja ñawya̱ꞌa̱ñɨdɨ:

―¿Sudso ñeꞌkx sudso ñɨꞌjpy yø xmøøwya̱ꞌa̱ñɨn jøts ja nga̱ꞌa̱yɨn njøøꞌkxɨn tsa̱pkaagyɨn?