Search form

JUAN 6:53

53Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ojts ñɨɨꞌmxyɨdɨ:

―Øts ɨdøꞌøn wa̱mp, pønɨ kaꞌ øts nneꞌkx xjøøꞌkxɨdɨ nnɨꞌjpy xꞌuuktɨ, kaꞌats ja nɨtsoojkɨn xpa̱a̱ttɨt.