Search form

JUAN 6:59

59Jam ɨdøꞌøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yø yjadeꞌembɨ ɨxpøjkɨn tya̱jky ma̱ ja ja̱a̱ꞌy ñamyukyɨdɨ tsa̱ptøjkjotp, jam Capernaumɨt ka̱jpkøjxp.