Search form

JUAN 6:6

6Jadeꞌenꞌampy ja jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñ jøts ja tꞌukꞌijxy sa̱ ja Felipe yjatyimyꞌukwa̱ꞌa̱nt; jøts kumɨ Jesús, ñɨja̱ꞌwɨpts ja køꞌøm pønɨ sa̱ døꞌøn ja ttuꞌunt.