Search form

JUAN 6:60

Ya̱ꞌa̱t ayuujk xuknɨja̱ꞌwɨmp ja øchɨna̱a̱ꞌyɨn midi xemɨkøjxp

60Kuts ja pyabøjkpɨtøjk jadeꞌen tmadowdɨ ja ɨxpøjkɨn pøn jam wyɨnaty tpawɨdejttɨp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús, jøts ja wya̱ndøø:

―Ku yø jadeꞌen wya̱ꞌa̱ñ, janch tsep yøꞌ jøts yø yikupøkt; ¿pøn yø jadeꞌen tijy ukmøjpɨkta̱ꞌa̱kɨp?