Search form

JUAN 6:61

61Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tja̱ꞌwɨyɨɨꞌñ, jøts ku ja jadeꞌen tjanchꞌayojɨ ku ja wyɨnaty jadeꞌen tø wya̱ꞌa̱ñ, wɨnets ja tyiktɨɨy:

―¿Yøꞌ mꞌayoojɨdɨp?