Search form

JUAN 6:63

63Ja anmɨja̱ꞌwɨn jaꞌ ɨdøꞌøn jujkyꞌa̱jtp; ¿ti yø neꞌkx?, kaꞌap yø ti wya̱ꞌa̱ñ. Jøts ti jaty ø tø ngajpxy, yøꞌ ɨdøꞌøn ja Dios tyɨyꞌa̱jtɨnꞌajtpy, jøts yøꞌ ɨdøꞌøn yikjujkyꞌa̱jtp xemɨkøjxp.