Search form

JUAN 6:65

65Jøts ja yɨdeꞌen yja̱a̱kwa̱a̱ñ:

―Jaꞌagøjxp meets jadeꞌen nnøjmɨ jøts ku ø kaꞌap pøn nugo aja̱wɨ xnɨmiñ, pønɨ kaꞌap Dios Teety ja køꞌøm xagɨdøkɨ.