Search form

JUAN 6:7

7Xjats ja Felipe ja yꞌadsoojøø:

―Ku tsa̱pkaaky majtsk magøꞌpxy denario juyɨn, nɨwɨneꞌen ja kyidyimñɨba̱a̱dɨt øyɨk pøn wɨneꞌenɨn yiin waan tyaja̱ꞌa̱dɨyɨt.