Search form

JUAN 6:9

9―Ɨxya̱dam tuꞌuk mutsk mixyuꞌnk, magoxk ceba̱dɨ tsa̱pkaaky tmøødɨ jøts a̱jkxuꞌnk majtsk. ¿Ti wɨndem yø mayja̱a̱ꞌy yø ndapa̱a̱jtnam?