Search form

JUAN 7:1

Kaꞌap ja Jesús ja myɨguꞌuk yjanchja̱wɨyɨ

1Xjats ku døꞌøn ja jadeꞌen wyɨnaty tø yꞌukjaty, jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús jam ja wyɨnaty wyɨdity Galileɨt etjotp. Judeɨt etjotp ɨdøꞌøn kyawɨdetwa̱ꞌa̱ñ ku ja jaꞌɨt ja̱a̱ꞌy jam wyɨnaty yikꞌookwa̱ꞌa̱ñɨyɨ.