Search form

JUAN 7:10

Ku ja Jesús ojts ñijkxy xøꞌa̱jtpɨ

10Xjats ku ja myɨguꞌuk wyɨnaty tø choondɨ, jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús nayɨdeꞌen ñijkxy ma̱ wyɨnaty jam ja xøøw, øy ɨdøꞌøn ja kaꞌap yjadyimña̱nkyꞌijxyɨ jam mayja̱a̱ꞌyjotp. Yuꞌuch ɨdøꞌøn ja wyɨdity.