Search form

JUAN 7:11

11Jøts ɨdøꞌøn ja israelɨt ja̱a̱ꞌy ja yjadyimyꞌɨxa̱ꞌa̱yɨ ku ja xøøw tyuñɨ, yɨdeꞌen ɨdøꞌøn ja wya̱ꞌa̱ndɨ:

―¿Ma̱ net ja ja̱a̱ꞌy midi Jesús nadyejɨp?