Search form

JUAN 7:14

14Kujkwa̱ꞌkxnɨp ja xøøw wyɨnaty ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tyøjkɨyɨɨꞌñ jam tsa̱ptøjkjotp, jøts ja jam yikꞌɨxpøjkꞌokwa̱a̱ñ.