Search form

JUAN 7:17

17Pønɨ jam pøngapøn, pøn jadeꞌen ja tsojkɨn tjagyajp jøts tpadunwa̱ꞌa̱ñ sa̱ Dios ttsøkyɨn, ñɨja̱wɨpts jaꞌ pønɨ kidi jamɨp øts nꞌɨxpøjkɨn chøøñ ma̱ Dios, uk kidi ngøꞌøm jaꞌ øts jadeꞌen ngajpxpy.