Search form

JUAN 7:35

35Xjats ja israelɨt ja̱a̱ꞌy agøꞌømyɨ ñayiktøøbɨna̱xwa̱ꞌjkɨdøø:

―¿Ma̱ døꞌøn yø ñøjkxwa̱ꞌa̱ñ, sudso døꞌøn yø wya̱ꞌa̱ñ jøts ku adøm yø ngaꞌukpa̱a̱jtnaꞌant nɨma̱? ¿Wan yø ndejɨn jam tnɨnøjkxwa̱ꞌa̱ñ ja israelɨt ja̱a̱ꞌy pøn jadiꞌiñɨ tø yøꞌøwya̱ꞌkxnɨdɨ, møøt tø ñamyɨdøjknɨyɨdɨ ja griegɨt ja̱a̱ꞌy? ¿Jaꞌ ndejɨn yikꞌɨxpøkwampy?