Search form

JUAN 7:37

Ja kunuuꞌkxy jujkyꞌa̱jtɨn midi ja Jesús yajkpy

37Ja yjaduꞌukpɨ xøøw midi ja xøøw tyamɨgugøjxɨnɨp, jaꞌ ɨdøꞌøn ja tyimyꞌukmøjna̱jxnɨp, wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wya̱ꞌkukɨyɨɨꞌñ, jøts ja møkꞌampy wya̱a̱ñ:

―Pønɨ pøn ja kunuuꞌkxy jujkyꞌa̱jtɨn ttsojkp jadeꞌen sa̱m ndøøjtsant, wants ø xnɨmiñ jøts ø nmoꞌot.