Search form

JUAN 7:38

38Pønɨ pøn ø xjanchja̱ꞌwɨdɨp, jadeꞌents ja yja̱ttɨt sa̱m wya̱ꞌa̱ñ ja nøky jøts ku ja jam yꞌanmɨja̱ꞌwɨnjotp jadeꞌen myuꞌut ja nøø midi yikjujkyꞌa̱jtp xemɨkøjxp.