Search form

JUAN 7:40

Ku ja ja̱a̱ꞌy ojts ñawya̱nwa̱ꞌkxnɨyɨdɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús køjxp

40Xjats jam mayja̱a̱ꞌy agujkp wɨna̱a̱gɨn wya̱ndøø, ku ja jadeꞌen ojts tmadowdɨ:

―Tyimyjanchjaꞌadam ɨdøꞌøn yø ja̱a̱ꞌy ja Dios kyugajpxy midi ɨdøꞌøn yikꞌawejxp.