Search form

JUAN 7:51

51―Jadeꞌen sa̱m adøm ja ngutujk tyikutujkyɨm, kaꞌ pya̱a̱tꞌatyɨ jøts adøm ja̱a̱ꞌy ja ayoꞌon ndyimdyanɨga̱jpxkojɨn ku ja kaꞌanɨm nmadøꞌøyɨndɨ jawyeen pønɨ ti døꞌøn ja tyumpy.