Search form

JUAN 7:52

52Jøts ja ojts yɨdeꞌen yikꞌadsøy:

―¿Nayɨ Galileɨt ja̱a̱ꞌy mets? Ɨxpøk waanɨ ja Dios kyajpxy jøts xnɨja̱wɨt jøts ku nɨ tuꞌuknɨm ja Dios kyugajpxy jam kyayiknɨja̱wɨnɨm Galilea.