Search form

JUAN 8:10

10Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús kyookukɨyɨɨꞌñ jøts ojts tꞌixy ku kaꞌ pøn, ja tøꞌøxyøjkyɨ jap wyɨnaty, jøts ja tnɨma̱a̱y:

―¿Ma̱ net jaꞌadɨ pøn mnɨꞌøøꞌnɨyɨdɨp? ¿Kaꞌ pøn sa̱ tø mdunɨyɨ?