Search form

JUAN 8:16

16jøts kuts nbayøꞌøty øts, tɨy øts ja ndɨɨdyuꞌunɨn nbɨkta̱ꞌa̱kt, kumɨ kaꞌ ø nadyuꞌuk ndɨɨdyuꞌunt, nayɨdeꞌen øts ja møøt ndɨɨdyuꞌunt ja nDeety pøn ø xkajxp.