Search form

JUAN 8:19

19Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yiktɨɨbyɨjky:

―¿Ma̱ døꞌøn ja mDeety?

Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tꞌadsøøy:

―Meets, kaꞌ mee xnɨja̱wɨ, jøts nɨ ja nDeety mee xkanɨja̱ꞌwɨyɨ; ku øts jeexyɨp xnɨja̱wɨdɨ, mnayɨnɨja̱ꞌwɨdɨpts meets jeexyɨp ja nDeety.