Search form

JUAN 8:20

20Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús wya̱a̱ñ ku ja ɨxam wyɨnaty yikꞌɨxpiky jam tsa̱ptøjkjotp, ma̱ ja lɨmunsɨ meeñ wyɨnaty ja ñɨgajuun. Nɨkaꞌapts ja ojts pøn myachɨ, kumɨ kaꞌanɨm ja wyɨnaty xyøgaꞌpxy.