Search form

JUAN 8:22

22Wɨnets ja israelɨt ja̱a̱ꞌy wya̱ndøø:

―¿Wan yø ndejɨn ña̱nkpyaꞌookwa̱ꞌa̱nɨyɨ, patyts yø wya̱ꞌa̱ñ ku adøm jap nganøjkxɨn ma̱ yø ñijkxy?