Search form

JUAN 8:25

25Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yiktɨɨbyɨjky:

―¿Pøn mets ɨdøꞌøn?

Jøts nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tꞌadsøøy:

―Jaayɨm øts yø nnɨgajpxy ity ku nyikꞌɨxpøjktøjkɨyɨɨꞌñ.