Search form

JUAN 8:3

3Jøts ja ka̱jpxwejpɨtøjktɨ møøt ja fariseotøjktɨ, jaꞌ ojts twa̱a̱mendɨ tuꞌuk ja tøꞌøxyøjk pøn ja myɨguꞌuk ñɨya̱a̱ꞌy myøøtꞌa̱jtɨp. Jøts ɨdøꞌøn ja jam ojts yikpɨkta̱ꞌa̱ky mayja̱a̱ꞌy agujkp pøn jaty jam wyɨnatyɨ,