Search form

JUAN 8:31

Kaꞌ ndukna̱xaꞌamp, jaa ja Dios yjaꞌ jøts ja mɨkuꞌ yjaꞌ

31Xjats ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús tnɨma̱a̱y ja israelɨt ja̱a̱ꞌy pøn ja wyɨnaty tø yjanchja̱wɨyɨ:

―Pønɨ mnadyamɨyojxɨdɨp tuꞌugyɨ sa̱ ɨxa nnøjmɨdɨ, meetspɨts ɨdøꞌøn tɨy xjantyimbyabøjkpɨꞌa̱tp;