Search form

JUAN 8:34

34Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tnɨma̱a̱y:

―Janch øts ɨdøꞌøn nwa̱ꞌa̱ñ ku mee nnøjmɨ, nɨdukɨꞌɨyɨ pønɨ pøn pøktyundɨp, ja pøky ja ñamyayɨ yjaꞌbøjknɨp. Pøkpyatkiꞌpy ja ñamyayɨ yꞌejtnɨdɨ.