Search form

JUAN 8:40

40Nɨ jadeꞌents, o meets ja tyɨɨbyɨ yjanchpɨ tø njadukmadøy sa̱m øts Dios Teety ja tø xjaduknɨja̱wɨn, neꞌegɨ xyikꞌookwa̱mp meets. ¡Nɨ ja Abraham ojts jadeꞌen kyaꞌadɨꞌɨch sa̱m meedsɨn!