Search form

JUAN 8:41

41Nayɨdeꞌen mee mꞌadɨꞌɨch sa̱m ja mdeety yꞌadɨꞌɨchɨn.

Wɨnets ja wya̱ndøø, jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús yiknɨma̱a̱y:

―Kaꞌats øøts jadiꞌiñɨ ngaxɨꞌɨky; ja Dios øø tuꞌugyɨ nDios Teetyꞌajtpy.