Search form

JUAN 8:42

42Wɨnets ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja tnɨma̱a̱y:

―Ku jeexyɨp ja Dios Teety xDios Teetyja̱wɨdɨ, xtsojkp meets jeexyɨp, pø jamxɨ ø ndsøøñ ma̱ ja Dios jam ku øts ɨxya̱m nya̱a̱ꞌaty. Kidi ngøꞌømwɨnma̱a̱ꞌñɨpxɨ ø nmɨmimpy, pø ja Diosxɨ ø xkajxp.