Search form

JUAN 8:49

49Jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús ja ojts yɨdeꞌen tꞌadsøy:

―Nɨwɨneꞌenɨn øts mɨkuꞌ xkadatøkɨ. Jaꞌ øts jaꞌayɨ ndumpy jøts øts Dios Teety nwɨndsøꞌøgɨ, jaꞌ mee xkadamøjꞌejxp.