Search form

JUAN 9:15

15paty ja fariseotøjk jam ttɨɨbyøjkojmɨdɨ ja ja̱a̱ꞌy sudsoꞌampy ɨdøꞌøn ja wyeen ja wa̱ꞌa̱ts yꞌejxnɨ. Jøts ja yꞌadsojɨmbijty jaꞌ:

―Moꞌonts øts ja tø xawɨnja̱a̱xy, xjats ø tø nwɨmbujy, paty øts ɨxya̱m wa̱ꞌa̱ts nꞌejxnɨ.