Search form

JUAN 9:16

16Wɨnets wɨna̱a̱gɨn ja fariseotøjk wya̱ndøø:

―Ja ja̱a̱ꞌy pøn jadeꞌen tø yꞌadɨꞌɨch, kaꞌ ɨnet Dios ja tjaꞌajɨ, kumɨ kaꞌap ja twɨndsøꞌøgɨ ja pooꞌkxɨn xøøw.

Jøts wɨna̱a̱gɨn wya̱a̱mɨdɨ:

―¿Sudso mɨla̱grɨꞌa̱jtɨn ja ndejɨn jadeꞌen ttuꞌunt, pønɨ janch pojkpɨtumbɨ ja̱a̱ꞌy tam ja wyɨnaty?

Jøts agøꞌømyɨ jadeꞌen ñawya̱nwa̱ꞌkxnɨyɨdɨ ku kyanagyupikyɨdɨ,