Search form

JUAN 9:17

17jøts ja jadɨgojk tyiktøøgojmɨdɨ ja ja̱a̱ꞌy pøn wyɨnaty wɨna̱p ukꞌejt:

―¿Jøts mets, sa̱ mets ɨdøꞌøn mwa̱ꞌa̱ñ, pøn ɨdøꞌøn yja̱wɨ ja ja̱a̱ꞌy midi tø myikwɨnꞌejxwaꞌkxyɨyɨ?

Jøts ja wya̱a̱ñ:

―Øts wa̱mp, Dios jaꞌ kyugajpxy.