Search form

JUAN 9:18

18Jøts ja israelɨt ja̱a̱ꞌdyɨ kaꞌap ɨdøꞌøn ja tjanchja̱wɨwya̱ꞌa̱ndɨ ku døꞌøn ja ja̱a̱ꞌy yꞌijty wyɨna̱pɨ, jøts ku ja tø wyɨnꞌejxwa̱ꞌkxnɨ. Yiknajtswa̱a̱ꞌwɨyɨba̱a̱t ja tyeety ja tya̱a̱k,